Zegels met drie molenijzers (2/1)
van leden van het Bossche geslacht "(de) Rover"

NB: verwantschap met Bredase of Rijsbergense Roevers / Roovers
is op geen enkele wijze aangetoond !
Dirc die Rover, ridder, hoogschout van Den Bosch
anno 1315, 1327 en 1328

uittreksel uit: 
"Heraut de Gelre", folio 74 vo.
(origineel in ARA Brussel)

zie voor "moderne" weergave:
"Rover" in "Armorial de Gelre".

Jan Rover, ridder, 
schepen van Den Bosch 
anno 1367

(R-A Noord-Brabant)

Dirk Rover
schepen van Den Bosch 
anno 1408

(R-A Noord-Brabant)

Jan de Rover
schepen van Den Bosch 
anno 1422

(R-A Noord-Brabant)