Bronnen
OVERIGE ROEVERS / ROOVERS

 geboren  circa 1400;
verwantschap met C.P. Roovers is niet onomstotelijk vastgesteld !


BROERS?

1. Dirk ROEVERS (van Rijsbergen),
   overleden v1420*), schepen Breda 1388-1402*).

2. Goris ROEVERS (van Rijsbergen),
    geboren ±1385 overleden v1438. (NB: vermoedelijk bloedverwant van C.P. Roovers) 3. Jan ROEVERS (van Rijsbergen),
    geboren ±1385, schout van Rijsbergen en Zundert.

Hendrik DE ROEVER DIRKS, identiek aan Hendrik de Roever?, geboren ±1400.
Hij was gehuwd met
Lijsbet N.N., overleden v1479. Uit dit huwelijk:
Jenneke Hendrik ROEVERS, verm. 4.5.1492.
Hendrik DE ROEVER, identiek aan Hendrik Roever Dirks?, geboren ±1380, in 1405 en 1418 schepen v.d. Eeninge.

Roever DIRKS, geboren ±1380.

Roever HENDRIKS, geboren ±1414?, overleden v26.1.1487.
Hij was gehuwd met
Heilwig N.N., geboren ±1418, overleden v26.1.1487.
Uit dit huwelijk:
Kathelijn Roever HENDRIKS, geboren ±1450. Zij is getrouwd v26.1.1487 met Peter Jan CONINCX, geboren ±1450.

Peter de ROVER, geboren ±1380, in 1407 Schepen Princenhage.
A.A. Vorsterman van Oyen, "Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën" (Groningen, 1885-1890, 3 dln), 'Het geslacht de Roever', III, pag. 74:

"Een broeder van Dirk was Emond de Roever, ridder, schepen 1320—38, stamvader van den jongeren tak. Deze vermaagschapte zich o. a. met de familiën van der Lake en Ypelaar, en had zijnen zetel in den omtrek van Gemert. Een zijner leden, Dirk de Roever van Rijsbergen, verplaatste zich naar het land van Breda, werd schepen van die stad 1388—1402 en stierf vóór 1420. Hij werd door zijne vier zonen: Roelof, Pieter, Dirk en Hendrik,de stamvader van een geslacht, waarvan een tak zijn naam mettertijd Rovers schreef. In De Nederl. Heraut 1888 komt eene opgave voor van verschillende de Roevers uit bovengemelden tak."
Introduction to the Roovers Family Tree